Erdélyi Magyar Adatbank – erdélyi magyar elektronikus könyvtár

Az Erdélyi Magyar Adatbank 2004 elején indult el, a Transindex nevű erdélyi magyar internetes hírportál és a kolozsvári Jakabffy Elemér Alapítvány közös digitalizálási projektjeként. Az indulásnál célkitűzéseik között szerepelt, hogy a kutatók mellett a szélesebb közönség is elérhesse és eredményesen használhassa a közzétett tartalmakat; jó minőségű, felhasználóbarát, gyors keresést is lehetővé tevő adattárat hozzanak létre, melynek segítségével korszerű képet tudnak kialakítani Erdélyről. Az adatbank 2006-ban vált portállá, és azóta is folyamatosan építik. Ma már több támogatója, partnere is van az oldalnak, így pl. a Szülőföld Alap vagy a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Néprajz és Antropológia Tanszéke.

A honlap elnevezése megtévesztő lehet. Az Erdélyi Magyar Adatbank több egy átlagos könyvtári állománynál; egy rendkívül összetett, változatos, igen értékes és nagy terjedelmű adatbázis, melyben a szótáraktól kedve a fényképeken, térképeken, bibliográfiákon át egészen a digitalizált szakirodalomig juthatunk. Az oldal főként a romániai magyar vonatkozású kiadványok, események, tartalmak gyűjtőhelye. A honlap a magyar mellett román nyelven is elérhető.

Az adatbankban a 18. századtól egészen a jelenkorig találhatunk tartalmakat, melyek az alábbiak szerint oszlanak meg: adatbázisok (romániai magyar lexikon, bibliográfiák, kronológiák, statisztikák, kataszterek, helységnevek, kutatási adatbázisok, Erdély természete: természettudományos adatbázisok, szótárak), kutatói és szépirodalmi vendégoldalak (társadalomkutatók, természettudósok, írók vendégoldalai, régió-és kisebbségtörténeti oldal kutatói oldalai), szöveg alapú digitalizált tartalmak (könyvek, folyóiratok, digitális szövegtárak), kép- és térképtárak, tudományos előadások audiovizuális formában (Adatbank Café – különböző tudományterületek képviselői).[1]   

Az oldal működésénél mindenképpen meg kell említeni, hogy az előzetes terveknek megfelelően valóban rendkívül jól használhatóak az egyes aloldalak keresői. A honlap fejlécéről érhetjük el egyébként a tematizált tartalmakat. Az oldal összetettsége miatt lehetetlen minden tartalomra kitérni, célszerűbb egy általános képet rajzolni az oldalról, kiemelve annak előnyeit, valamint az érdekességeket. Az egységesség nem csupán az aloldalakban megjelenő keresőkben, de a teljes arculatban, illetve az elérhetővé tett tartalmak minőségében, értékében is megfigyelhető. Az információk hasznosak, aktuálisak, az Erdélyt, Magyarországot, Romániát kutatók számára megkerülhetetlenek, de egyes tartalmaknak köszönhetően fontos információkkal szolgálhatnak a Szlovákiát vagy éppen Szlovéniát kutatóknak is.

Az adatbázishoz tartozó menüpontok között fellelhetőek olyan, a Romániában kutatók vagy éppen csak utazgatók számára is hasznos tartalmak, mint pl. a romániai intézmények magyar elnevezései, román-magyar, magyar-román szótárak, de még az orvos-beteg mikroszótár is, melyben a magyaron és románon kívül roma nyelven is megjelennek az információk. A romániai magyar lexikonban az erdélyi műemlékekre, valamint művelődéstörténeti kifejezésekre, fogalmakra, tartalmakra kereshetünk (pl. Jakó Zsigmond életútja, csíksomlyói búcsú, gyimesi inghímzés). Az egyes erdélyi műemlékek adatlapjánál megtekinthetjük a műemlék adatait, történeti adatokat, a műemlék leírását, megismerhetjük a válogatott irodalmat, illetve a műemlékről készített képeket.  Ennek a menüpontnak a létrejöttét Izland, Lichtenstein és Norvégia támogatta az Európai Gazdasági Térségen keresztül. Mivel ennek a menüpontnak a további gyarapítására készülnek, pl. 150 település műemlékeivel vagy a romániai magyarság fontos személyiségeivel (20-21. század), lehetőség van egy-egy műemlék-adatlap örökbefogadására.A bibliográfiák között tematikus bibliográfiákra, repertóriumokra, életmű-bibliográfiákra kereshetünk.A kronológiák között pl. a romániai magyar kisebbség kronológiája (1990-2006) vagy az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében. A statisztikáknál többek között népszámlálási (2002) vagy Erdély etnikai és felekezeti statisztikájára (1850-1992) vonatkozó adatokat találhatunk. Helységnévtár is van az oldalon, amiben nem csak helyi, de határon túli helységek, így pl. szlovákiai, ukrajnai települések adatait is megtalálhatjuk a határon túli helységnév-szótárakban vagy a köztes-európai helységnévváltozásokat (1763-1995) is megismerhetjük. A kataszterekben pl. a  150 legnagyobb magyar lélekszámmal bíró települések adatlapját vagy különböző erdélyi levelezési listákat érhetünk el. Az oldal szerkesztői szerint ez az a menüpont, ami miatt az oldal méltán számíthat az aktuális információkat kereső felhasználók látogatására. Külön menüpontban szerepelnek a kutatási adatbázisok, melyek történeti forrásokat (pl. kézirathagyatékok, levéltárak leltárai), társadalomtudományi kutatásokat, könyvtárkatalógusokat tartalmaznak, segítve ezzel főleg a kutatók munkáját. Erdély természete címmel egy olyan adatbázist is beépítettek, melyben pl. a romániai denevérfajokról vagy madárfajokról tudhatunk meg igen részletes információkat, a madaraknak pedig még a hangját is megismerhetjük.

A kép- és térképtárak témákban olyan gyűjtemények szerepelnek, mint a térképek vagy a fotótár. A térképek között elérhető Erdély nemzetiségi térképe (2002) vagy az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól. A fotótárban megtekinthető a Kriza János Néprajzi Társaság fotóarchívuma az 1910-es évektől egészen napjainkig. Ezt a menüpontot még egy igen érdekes tartalom gazdagítja, az 1944 és 2008 között eltűntek fényképei.

A szöveg alapú digitalizált tartalmak között a könyveket és folyóiratok érhetjük el. A könyvek között szépirodalmi, néprajzi, tudományos kötetek is megjelennek, melyek teljes terjedelmükben hozzáférhetőek. A szövegtárak tematikusak, így pl. a magyar-zsidó viszonyra vonatkoznak a 20. századi Erdélyben vagy a csángókra. A honlap különlegességét adják még a különböző vendégoldalak, vagyis a társadalomkutatók, természettudósok, szépírók vendégoldalai, valamint a régió és kisebbségtörténeti oldal kutatói oldala.

Külön menüpontot  készítettek a kisebbségekkel kapcsolatos bibliográfiáknak, kronológiáknak, kutatói oldalaknak, alapkönyvtáraknak, digitális szövegtáraknak RégiKisTörténet elnevezéssel, valamint menüpontot hoztak létre Más címmel az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia díjnyertes dolgozatainak, a 2007. évi szakok leírásának a romániai magyar felsőoktatásban, a Kolozsvári Rádióban felvett beszélgetéseknek. A különböző előadások videóit pedig az Adatbank Café menüpontban tették elérhetővé.

Az Erdélyi Magyar Adatbank főként a tudományos kutatásokat segíti, de kielégíti a kedvtelésből érdeklődő, aktuális információra, olvasnivalóra vágyó látogató igényeit is. Mégpedig folyamatosan bővülő, minőségi, értékes tartalommal, ahol mindenki megtalálja a saját elvárásainak megfelelő információhordozót, legyen az egy kötet, folyóirat, kép, térkép, interjú vagy akár egy előadás.

 

Nagy Dóra[1] A kategorizálás Györgyjakab Izabella, a honlap digitális vezetője által összeállított prezentációból származik. http://vilagtalalkozo.oszk.hu/sites/vilagtalalkozo.oszk.hu/files/gyorgy_jakab_izabella.pdf

Belépés

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
10 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.