Erősségénél fogva várépítésre való

Erősségénél fogva várépítésre való: tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére/ szerk. Juan Cabello, C. Tóth Norbert.- Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága, 2011.- 508 p.- (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110; 68.).- ISBN 978 963 7220 75 3

 

Személyes hangvételű köszöntők sorával kezdődik a kötet, melyet Németh Péter 2000 és 2010 között megjelent publikációs listája követ. A tanulmányok a régészet, történelem, helytörténet, néprajz, építészet, művészettörténet és muzeológia tágyköreiből valók.

 

Tartalom:

Németh Péter köszöntése

Tabula gratulatoria

Seszták Oszkár: Tisztelgés Dr. Németh Péter nyugalmazott megyei múzeumigazgató tanítása és munkássága előtt

Bene János: Együtt töltött évek

Ágoston István: Ahogy kezdődött

Antall István: Föld alatti költészet (Németh Péter mediális megmutatkozásai)

Bacskai István: Kincs a lápban

Németh Péter szakirodalmi munkássága 2000-2010 (összeáll. Riczu Éva

Építészet

Komjáthy Attila: Szabolcs (Gondolatok a Szűz Mária monostor helyreállításáról)

Kiss József: Szabolcs, az ispánsági vár helyreállítása

Régészet

Scholtz Róbert: Újabb szkíta kori lelet Nyíregyházáról

Istvánovits Eszter – Almássy Katalin: Késő népvándorlás kori és/vagy Árpád-kori településnyomok Beregsurányból

Kovács László: Észrevételek a 9-11. századi magyarság régészeti emlékeihez

Szathmáry László: Hol vannak már azok az évek… Itt vannak velünk, tudásunkban, tapasztalatainkban

Lőrinczy Gábor – Tóth Anikó: Előzetes jelentés a tiszalök-követeleki 11-12. századi temetőkről

Jakab Attila: A gúti kincslelet

Bálint Marianna: Adatok Debrecen-Erdőspuszta középkori történetéhez (Leletmentés Debrecen-Fancsika középkori falutelepülés területén

Fábián László – Pintye Gábor – Urlich Attila: Leletmentés Urán, a Vas-Hídi-legelőn (A Templomdomb kincse)

Torma István: Grad/hrad, zamek/zamok és származékaik a Kárpát-medencei helynévadásban (Várak, várhelyek, települések)

Feld István: Várkutatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Műemlékvédelem

Balázsik Tamás: Adtaok a pálosok sopronbánfalvi templomának középkori történetéhez

Bartos György – Fülöp András: Tiszaszentmárton gótikus temploma

Juan Cabello – Simon Zoltán: Tornyospálca középkori temploma

Szűcs Zsuzsa: Akkor és most (Régi épületek Tiszavasváriban)

Művészettörténet

Lővei Pál: Újabb ismeretek a Sárkányrend emlékeiről

Történelem

Weisz _Boglárka: Az árpád-kori harmincadvám

Nógrády Árpád: A Sóvári Sósok 1285. évi hamis adománylevelei

Zsoldos Attila: III. András hat nádora

Piti Ferenc: Két balkányi nemes az Anjou-kori Magyarországon: Fábián és László

Rácz György: Az első megyei papíroklevelek

E. Kovács Péter: Mit evett Zsigmond 1414. június 27-én?

Csukovits Enikő: A halhatatlan Mátyás király itáliai emlékezete (Matteo Bandello két 16. századi novellája)

Horváth Richárd: Szatmár és a Szapolyiak

Neumann Tibor: Győr és Eger között. Egy püspöki áthelyezés története

C. Tóth Norbert: Az egri püspöki szék betöltésének problémái 1520 és 1523 között (Adatok az egri, szerémi és váci püspökök archontológiájához)

Tringli István: Sátoraljaújhely egyházai a reformáció előtt

Ulrich Attila: Okkupált főnemesi uradalmak a Szepesi Kamara keleti peremvidékén (1670-1673)

Báthori Gábor: A török-magyar viszony alakulása a XVI. Században (Közép-Európa hatalmi viszonyai 1568-1590 között)

Mohácsi Endre: A Magyar Királyság területszerzési törekvései Erdélyben Báthory Gábor fejedelemsége alatt

Páll István: „De eo utrum…” Krimi? Talán folklór? Netán régészet? (Egy XVIII. Századi törvényszéki irat talányai)

Vofkori Mária: Havasalja (Egy székely tájegység a 17-18. században)

Helytörténet

Bene János: Hadik-huszár hagyományőrzés Nyíregyházán a két a világháború között

Lakatos Sarolta: Kállay Miklósné miniszterelnökné halála és a nyoma veszett családi vagyon („Vagyonvédelem” avagy eltulajdonítás?

D. Rácz Magdolna: Akiről iskolát neveztek el Nyíregyházán. Sipkay Barna portéja (1927-1968)

Néprajz

Bodnár Zuzsanna: Stílus, forma, szépség, funkció (Üvegtárgyak a Sóstói Múzeumfalu időszaki kiállításában)

Bóna Bernadett: Amiről az ajtók mesélnek

Ratkó Lujza: A tavaszi falujáró-kapuzó játékok

Szabó Sarolta: A tehéntej szerepe a szatmári falvak hagyományos táplálkozásában

Molnár Sándor: Rákóczi-néphagyományok nyomáában

Cservenyák László: Népi anekdoták Szatmárból

Muzeológia

Madár Ximena: Hogy tovább éljen (Enteriőr kiállítás a szabolcsi Mudrány-kúriában

 

 

Ár: 4000,-

Kötés: kötött

Formátum: A/4

Jósa András Múzeum

Belépés

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
9 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

Navigáció