Byzantinohungarica

A nyíregyházi Szent Atanáz Hittudományi Főiskolán 2009. április 1-én alakult meg a „Görög Katolikus Örökség” kutatócsoport, amely a norvég alap és az OTKA támogatásával elindította a "A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése" című projektet.

A projekt keretén belül történeti, művészettörténeti, néprajzi valamint könyvészeti és liturgiatörténeti vizsgálódásokat folytatnak, amelyek eredményeit konferenciákon, tanulmánykötetekben, monográfiákban, valamint az interneten teszik közzé. A másfél éve indult vállalkozás máris látványos eredményeket ért el, köszönhető ez annak is, hogy a kutatócsoport tagjai már hosszú évek óta foglalkoznak a témával. A projekt vezetője Dr. Véghseő Tamás, aki egyben a történeti feldolgozást is vezeti. A művészettörténeti eredményei Terdik Szilveszternek köszönhetőek, míg a könyvkultúra és liturgiatörténet pedig Nyirán János munkájának gyümölcse.

A Byzantinohungarica internetes portálon gyűjtik a projekt eredményeit. Az oldalon virtuális könyvtár épül a görög katolikusságról szóló irodalomból, amely nemcsak az egyháztörténettel foglalkozó, de a Kárpát-medence keleti szegletének történelmét kutatók számára is hasznos. A Hodinka Antal nevét viselő gyűjtemény a történelem, művészet, könyvkultúra, liturgiatörténet, néprajz és kulturális antropológia köréből válogat. A digitalizált művek között találhatók forráskiadványok, sematizmusok, monográfiák, és rövidebb tanulmányok is. Az állomány többnyire magyar nyelvű, de angol, német, olasz, ukrán és szlovák munkákat is tartalmaz.

A digitalizált művek között a baloldali menüsor segítségével böngészhetünk vagy szerző szerinti betűrendben is listázhatjuk.

A történeti válogatás az összefoglaló munkáktól indul: így tartalmaz a görög katolikus egyház történetével összefüggő alapműveket is, mint például Lehoczky Tivadar Bereg vármegye monográfiáját vagy Udvari István ruszinokról szóló néhány munkáját. Önálló témakört kaptak a görög keleti egyház középkori történetét bemutató művek. Ezt követi az egyes egyházmegyékre vonatkozó irodalom. A gazdag görög katolikus szakrális művészetre vonatkozó szakirodalom önálló témakörben kapott helyet, csak úgy mint a könyvkultúra, a liturgiatörténet és a néprajz és kulturális antropológia.

Az adattárban sematizmusokat (összeírásokat) és személyi bibliográfiákat találunk.

A kutatócsoport elsődleges feladata a görög katolikus örökség ápolása, amelynek csak egyik szelete a történeti feldolgozás. Már korábban elindult az „Emlékük nemzedékről nemzedékre” program, amelynek célja a papi és szerzetesi sírok adatbázisának elkészítése és ezáltal a görög katolikusság közösségi emlékezetének ápolása. Az adatbázisba már felvett papi sírok fényképét a honlapon is megtekinthetjük. Az emlékezést segítik a görög katolikus életrajzok is, amelyek a közösség tagjai közül kikerülő különböző foglalkozású, példamutató életutat bejáró embereket mutatnak be.

A további tájékozódást gazdag linkgyűjtemény segíti.

A honlap folyamatosan frissül, a legújabb tartalmakról pedig a címlap is tájékoztat. Március 31-én meghosszabbították még egy évre a program finanszírozását, így várhatóan újabb értékes anyagokkal bővül majd az adatbank.

 

Belépés

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
3 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.