Fotógaléria

Videótár

A hónap könyvajánlója

A hónap verse

Nyitva tartás

Szakdolgozatok kérése

Könyvtárközi kölcsönzés

 

Elérhetőségek:

Telefon: (42)599-424

Kölcsönzés, hosszabbítás:

kolcsonzes@nye.hu

Könyvtárközi kölcsönzés:

kkk@nye.hu

Szakdolgozatkérés:

szakdolgozat@nye.hu

Bővebben

A NYÍREGYHÁZI EGYETEM KÖNYVTÁRA
A KULTURÁLIS EGYENLŐSÉGÉRT

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

Kódszám:

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0526

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Művészettörténeti Topográfia

Ez a megye a sajátos történelmi helyzetnek, a trianoni határváltozásoknak köszönhetően öt korábbi vármegyéből – Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa - jött létre. Ebből következik, hogy művészeti irodalmi hatásai jóval túlmutatnak a mai határokon.

A virtuális galéria megalkotásakor arra törekedtünk, hogy elsősorban az egyes településekhez rendeljük hozzá a művészeti emlékeket. Így bemutatásra kerülnek:

  1. Címer
  2. Dokumentumok
  3. Emlékművek
  4. Várak, kastélyok, kúriák, udvarházak
  5. Közintézmények
  6. Múzeumok, tájházak
  7. Népi építészet
  8. Templomok
  9. Térkép

Címer:
A település címerének, - amennyiben rendelkezésre áll, címerleírásának - pecsétjének, pecsétnyomójának bemutatása.

Dokumentumok:
A település történetére, művészeti emlékeire vonatkozó szöveges dokumentumok helye.

Emlékművek:
A fellelhető emlékművek, emléktáblák megmutatására vállalkoztunk, lehetőleg oly módon, hogy a szöveg olvasható legyen, ami a későbbi kutatások szempontjából válhat fontossá.

Várak, kastélyok, kúriák, udvarházak:
A megyében több száz ilyen építészeti alkotás volt található, ma már jelentős részük csak fényképeken maradt fenn, bemutatásuk mégis fontos, hiszen számtalan irodalmi, művészeti emlék fűződik hozzájuk. A fennmaradt épületek állaga és hasznosítása is igen vegyes képet mutat, volt, amelyiket a privatizáció új életre keltett és olyan is amit romba döntött. Reméljük, hogy a bemutatott képek felhívják a figyelmet az újrahasznosítás lehetőségeire és kockázataira is.

Közintézmények:
A közintézmények bemutatása több szempontból is fontos: ezek gyakran építészeti emlékek, itt zajlaknak a falvak legfontosabb kulturális, művészeti eseményei, külső megjelenésük változásai megmutatják a lakóközösség kultúrához, művelődéshez való viszonyát is.

Múzeumok, tájházak:
A történelmi, művészeti emlékeket hivatalosan kezelő és bemutató múzeumi hálózat mellett, egyre nagyobb szerepet kap, a főleg helyi kezdeményezésekre, helyi gyűjtésekre alapított tájházak falumúzeumok rendszere. Ezek nemcsak azért fontosak, mert az épületeket, tárgyakat megőrzik, hanem színterei a helytörténeti kutatásoknak és az oktatásba bekapcsolódva erősítik a lokálpatriotizmust.

 

Népi építészet:
Népi építészeti emlékeink napról-napra mennek tönkre, tűnnek el örökre. A hagyományos technikával építetett – vályog, patics, szalma és nádfedés – házak csak addig maradnak fenn amíg folyamatosan gondozva vannak. Az újabb technikájú házakat a korszerűsítések – stukkók leverése, nyílászáró csere stb. – fosztják meg jellegzetességeiktől. Mindezek mellett értékes épületek tömegeit bontják le annak ellenére, hogy helyi védelem alatt állnak.  

Templomok:
A templomok jelentették mindig egy település szellemi centrumát, amely általában túlmutatott a szakralitáson és hatása átszőtte a hétköznapi, gazdasági életet is. Az épületeket felekezetek szerinti megosztásban mutatjuk be utalva a történelmi átalakulásokra, változásokra.

Térkép:
Ebben a mappában térképeket mutatunk be, régebbieket és újakat, amelyek a kutatást, a térben való elhelyezést képesek segíteni.

 

Ez a megyénket bemutató virtuális galéria annak ellenére, hogy több éves kutató munka eredménye, koránt sem tekinthető lezártnak, sőt rendkívül sok irányban bővíthető. Azt is mondhatnánk, hogy a főbb irányvonalak megadásával megteremti a lehetőséget egy-egy település komplex művészeti bemutatására.

 

Felhasznált irodalom:

Entz Géza (szerk.): Szabolcs-Szatmár megye műemlékei I–II.  - Budapest; 1987.

Katona Béla : Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája I-II. -  Nyíregyháza : Jósa Múz., 1994-1996

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai: Szatmár vármegye. - Országos Monografia Társaság, 1908

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai: Szabolcs vármegye. - Országos Monografia Társaság, 1908

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai: Szatmár vármegye. - Országos Monografia Társaság, 1908

Gibáné Guthy Judit (szerk): Hasznosítható kastélyok és kúriák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. -  Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Tanács, 1990.

 

Szabolcs-Szatmár- Bereg megye művészeti topográfiája

A települések

Nyíregyházi Egyetem

Gyűjtemény gyarapítás

A Könyvtár gyűjteményének gyarapítását 2011-től folyamatosan az

NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma

támogatta.

Belépés

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
11 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.